Σε περίεργους καιρούς όπου η εμπιστοσύνη μας κλονίζεται συνεχώς, ας θυμηθούμε ένα όμορφο παιχνίδι.

osarena.net/the-evolution-of-t

· · Web · 0 · 1 · 0
Sign in to participate in the conversation
LinuxRocks.Online

Linux geeks doing what Linux geeks do...